Stichting MuziekPlatform Oost

Doelstelling

Doelstelling

De drijfveer ligt vooral in het feit dat het vanuit de pure intentie altijd om de muziek gaat, dat de jeugd een muzikale toekomst geboden wordt en goede initiatieven zoals festivals met elkaar in verbinding worden gebracht en een vaste bodem voor bestaansrecht krijgen. Met als aanvullend doel prachtige concerten te kunnen geven (en te bezoeken) op unieke en mooie concertlocaties.
Vanuit strategie en doelstelling verwoord de Stichting MuziekPlatform Oost dit als volgt:

  • het initiëren van activiteiten en bieden van een platform/podium aan amateurmuziek in het oosten van het land, waar mogelijk in combinatie met professionele beoefenaars;
  • het stimuleren van de kwaliteit en muzikale ontwikkeling van muziekgroepen alsmede de individuele muzikant;
  • het bereiken van een breed publiek in optimale vorm en mogelijkheden;
  • het verbinden van evenementen door te faciliteren in organisatie, PR en het acquireren van financiële middelen;
  • het creëren van  ontplooiingsmogelijkheden door en met (blaas)muziek voor jeugd en jongeren;
  • het samenwerken met participanten die de doelstelling van de stichting ondersteunen;