Stichting MuziekPlatform Oost

Doelgroep

Doelgroep

Met de initiatieven wordt een brede doelgroep bereikt:

–          de verenigingen: steuntje in de rug om het imago in de wijde omgeving te vergroten en te verbeteren. Dit alles komt ten goede aan de orkesten, de podia en aan het publiek. De sociale cohesie wat door het gezamenlijk musiceren ontstaat is hierin ook een grote en belangrijke motivator;

–          de individuele muzikant: het niveau van het orkest waar de muzikant deel van uitmaakt wordt door de genoemde initiatieven gestimuleerd en de kwaliteit wordt beter benut.  Het orkest levert een prestatie als geheel, de muzikant staat als individu centraal en zijn inbreng wordt hierin zo optimaal mogelijk benut;

–          jongeren die musiceren worden gemotiveerd, hangen niet meer op straat en komen in aanraking met nieuwe kunstvormen en muziekuitingen. Zeker door de inbreng en in contact met de ervaren professional maken het voor jeugd extra uitdagend. Het betreden van een podium in de ambiance van het theater slaat de brug naar een optimale vorm voor het etaleren van individuele en groepskwaliteiten. Dit geeft een extra dimensie aan de jongereneducatie.

–          het publiek: orkesten hebben van oudsher ieder hun eigen trouwe achterban. Deze achterban willen we laten zien dat de prestaties van hun orkest meer kwaliteit herbergt dan ze waarschijnlijk beseffen. In combinatie met kwalitatief hoogwaardige collega-orkesten, gebruik makend van solisten of professionele muzikale combinaties, maken de toegankelijkheid voor het brede publiek groter.

–          de podia: de podia en theaters zijn bereid hun kosten bespreekbaar te maken waardoor Stichting MuziekPlatform Oost geen onverantwoord financieel risico loopt. De start die Overijssel maakt is dit jaar grotendeels in Zwolle. HRFSTWND staat in de hele provincie en doet verkennend onderzoek voor meer toekomstige activiteiten.