Stichting MuziekPlatform Oost

Missie & Visie

De blaasmuziek in het oosten van ons land heeft de afgelopen tientallen jaren een enorme kwaliteitsslag gemaakt. Veel orkesten hebben opleidingen geprofessionaliseerd, topdirigenten aangetrokken en beschikken over de best denkbare muziekinstrumenten.

De kwaliteitsslag die gaande is gaat helaas aan velen in stilte voorbij terwijl in veel gemeenten in de provincie op grote schaal aan deze jonge kunstvorm wordt gedaan en in vele vormen en stijlen tot uitvoering wordt gebracht. Bovendien is de blaasmuziek in zijn hoedanigheid een onmisbare schakel in veel (lokale) gemeenschappen. Wij bespeuren dat de tijd rijp is om de blaasmuziek als verworvenheid van sociale gemeenschappen en daarmee als cultureel erfgoed te koesteren en vooral een gezicht te geven met bekendheid aan een breder publiek.

Gebleken is dat er een grote behoefte bestaat om jong talent in een vroeg stadium te ontdekken en ontplooiingskansen te bieden. De traditionele educatievormen voldoen hier niet in voldoende mate aan en vragen om een betere aansluiting bij de jeugd en een efficiëntere omgang met nieuwe media en nieuwe vormen van educatiemethoden. Sommige regionale amateurverenigingen zijn niet in staat om jeugd blijvend te binden waardoor de toekomst in deze amateursector onzeker wordt.

Bovendien is de huidige economische situatie aanleiding geweest om militaire orkesten, landelijk bekende radio- en TV-orkesten en koren af te schaffen, te fuseren dan wel te saneren. Gelukkig is het wereldberoemde en in zijn stijl unieke Metropole orkest van deze ondergang behouden gebleven. Echter, het behoud van het culturele erfgoed staat op deze manier op zeer gespannen voet. Toch biedt dit ook unieke kansen. Door de amateurmuziek en de professional op een zuivere en unieke manier met elkaar in verbinding te brengen, worden nieuwe kansen werkelijkheid.

Juist vooral in de ‘verbinding’ van nieuwe mogelijkheden is de Stichting MuziekPlatform Oost ontstaan en stelt zich graag ten doel deze nieuwe (muzikale) verbindingen te realiseren

Na jarenlang het IJsselfestival in Zwolle te hebben georganiseerd, het regionale muziekfestival voor amateurmuziekverenigingen in de harmonie-, fanfare-, brassbandsector, heeft altijd de ambitie gesluimerd om de amateurmuziekverenigingen meer gezicht geven en een mooi podium te bieden. Geboren vanuit de pure passie voor blaasmuziek in zijn diverse verschijningsvormen en vooral ook vanuit de inspiratie die uitgaat van muziek in de volle breedte als verbindingsmiddel, samenspel en samen genieten, doet muziek je thuis voelen in jezelf en bekrachtigt muziek de grensoverschrijdende werking ervan. Muziek maakt sociale gelijkheid mogelijk tussen culturen, talen, sociale gezindten, normen en waarden en maakt geen onderscheid in afkomst, rangen of standen. “Muziek brengt je in beweging” als motto naar jeugd en jongeren.