Stichting MuziekPlatform Oost

Onze “Sterren”

Maatschappelijk cultureel initiatief

In maart 2012 heeft de gemeente Zwolle het initiatief van de stichting voorgedragen bij het organisatieadviesbureau Rijnconsult te Houten met de mogelijkheid een van de prijswinnaars te worden van de 35 meest aansprekende maatschappelijke initiatieven van het land. Deze voordracht heeft geleid tot het winnen van deze prijs welke inhield dat de stichting (destijds i.o.) begeleid werd door organisatieadviseurs van het 35-jarige Rijnconsult. Deze begeleiding heeft ertoe geleid dat de stichting in snel tempo van de grond kon komen en de participanten professionele begeleiding kregen in de opzet en ontplooiing van de initiatieven.

Symposium 5 oktober 2013

Organisatieadviesbureau Rijnconsult heeft ter afsluiting van dit project aangeboden een symposium te willen begeleiden welke tot doel heeft alle muziekverenigingen en –instanties uit Overijssel en Gelderland samen te brengen en vanuit een open visie te brainstormen over hetgeen de (blaas)muziekwereld op dat moment bewoog en bezig hield. De uitkomsten van dit symposium bleken een belangrijke voedingsbodem te zijn voor de nadere invulling van de doelstellingen van de Stichting MuziekPlatform Oost. Ook muziekeducatie voor jongeren en de bereikbaarheid van de jeugd hierin bleek een zeer centraal te zijn.

Het symposium werd onder de titel “Inspeelmiddag” op 5 oktober 2013 gehouden in de Cortegaerdtzaal van De Spiegel te Zwolle.