Stichting MuziekPlatform Oost
MuziekPlatform Oost“Muziekplatform Oost wil blaasmuziek actief, inspirerend, zichtbaar en toegankelijk maken voor iedere muziekliefhebber”

Home

MuziekMatch – nieuwe impuls voor muziekonderwijs op basisscholen

Op 27 juni 2019 maakte minister Van Engelshoven de MuziekMatch bekend. Ze stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio.

De MuziekMatch wordt uitgevoerd door Méér Muziek in de Klas, met betrokkenheid van een onafhankelijke commissie.
MuziekMatch voor het muziekonderwijs op basisscholen is een unieke stimulans voor publiek-private samenwerkingen in de regio en is gekoppeld aan het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Samenwerkende partijen als gemeenten, provincies, bedrijven, fondsen, particulieren en serviceclubs kunnen aanspraak maken op de gelden als zij voldoen aan de voorwaarde dat zij een gelijk deel bijdragen aan duurzaam muziekonderwijs in hun regio, wat neerkomt op een derde inzet van gemeente en/of provincie, een derde van private partijen en voor een derde kan men aanspraak maken op de gelden van de MuziekMatch. De wensen en behoeften van de scholen zijn leidend én de besteding moet leiden tot duurzame verankering van muziekonderwijs op de scholen.